מחלקת הלוח"דים

מחלקת הלוח"דים של כלל מוצרי בטון בע"מ, הגם שאינה מבצעת ייצור למלאי (הייצור הינו רק עפ"י הזמנות ומידות ספציפיות), הינה מערכת תעשייתית סדרתית מובהקת: היקף העבודות, גם בהתייחס לדינמיקה של עיתוי פרוייקטים ושינויים בזהות ובהרכב הלקוחות - ניתן לחיזוי ומתבסס על ביקוש ידוע ומועדף למוצרי המפעל. בנוסף ליצירת העדפה של מוצרי המפעל על פני מתחריו עקב מקצועיותו, נסיונו ורמת השירות הגבוהה שהורגלו לו לקוחותיו, בוצעו בו במהלך השנים האחרונות מס' שינויים טכנולוגיים מהותיים המהווים שידרוג נוסף לרמתו.בשנת 2007 הצטייד המפעל במערך יציקת לוח"דים חדש ומתקדם אשר הביא בעקבותיו ייעול ניכר ושורת הישגים מרשימים ובראשם מוצר מדוייק יותר, חזק יותר וברמת גימור מעל למקובל בענף עד כה. שיאו של השדרוג הטכנולוגי, בנוסף להגברת קצב הייצור והתפוקה, הוא הגדלת מעטפת הביצוע ויכולת לייצר ולשווק את גולת הכותרת של המחלקה: לוח"ד בעובי 50 ס"מ, חזק, מדויק ובמפתח של עד כ-20 מ"א.

הנסיון והוותק של המחלקה מבטיחים - ומוכיחים את עצמם במשך שנים רבות, והם שבים ומקיימים הבטחה זו ללקוחותינו בעקביות ונאמנות - תוך מתן השירות המקצועי והמוצרים המתקדמים ביותר בענף.

 

מידות ומונחים

 

הנחיות לשימוש בטבלאות העומס

קטלוג טבלאות העומס תוכנן ע"י המחלקה הטכנית של המפעל.

הלוח"דים המפורטים באתר זה חושבו ע"י מהנדס החברה אינג' בומה פביס (רשיון מספר - 29563) בהתאם לדרישות ת"י 466 חלק 5. החישובים נערכו בתוכנה מסוג PRET-2. בחישוב הנתונים הובאו בחשבון הן המשקלים העצמיים של הלוח"ד והן משקל היציקה המשלימה (טופינג) בעובי 5 ס"מ. (למעט לוח"דים בעובי 50 ס"מ). לפיכך אין צורך להוסיפם!

העומסים המצוינים בטבלאות בק"ג / מ"ר, הינם עומסי השירות הנוספים שמותר להפעיל על הלוח"ד. מקדם הבטיחות בשיעור 1.6 נלקח בחשבון. לפיכך אין לכפול את העומס במקדם הבטיחות!

כל הלוח"דים של כלל בטון עמידים באש למשך 120 דקות, וטבלאות העומס חושבו בהתאם לכך.

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@clalbeton.co.il and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.