חתך גיאומטרי של לוח"ד בעובי 35 ס"מ

מידות האורך של הלוח”דים בטבלה נקבעו בכפוף לגודל השענת הלוח”דים בסמכים ולפי החתכים. היות והמזמין מחליט על שלבי יציקת הקורות הכנת הלוח”דים במפעל תהיה רק לאחר מדידה בשטח או קבלת התחייבות בכתב מהמזמין על אורך הלוח”דים לצורך חיתוך. בקביעת מידות אורך הלוח”דים יש לקחת בחשבון רווח מינימלי מכל קצה הפלטה לצורך הרכבה - 2 ס”מ.

 

 

טבלאות עומס ללוח"דים בעובי 35 ס"מ וטופינג 5 ס"מ

עומס שירות בק"ג/מ"ר (בנוסף למשקל עצמי ויציקה משלימה). עמידות באש 120 דקות.

 

 

  • עומס שרות - עומס אופייני משתנה (בנוסף למשקל עצמי וטופינג אשר הובאו כבר בחשבון ואין צורך להוסיפם)
  • מקדם הבטיחות בשיעור 1.6 נלקח בחשבון ואין צורך להוסיפו.
  • בעת בחירת הלוח״ד מהטבלה יש להוסיף לעומס השרות את העומסים הנוספים המופעלים עליו מהשלמות היציקה הסמוכות לו.
 

דוגמא לבחירת סוג הלוח”ד:

  • מפתח הלוח”ד 13.0 מטר
  • עומס שרות 750 ק”ג/מ”ר
  • סוג הלוח”ד 35812